Việc làm Phiên dịch/ Ngoại ngữ

TNHH DAEYEONG VINA
Đồng Nai
Mức lương: 8000000 - 13000000 triệu
Công ty TNHH JM
TP.HCM
Mức lương: 12000000 - 15000000 triệu
Công ty TNHH Core Search
Hà Nội
Mức lương: 20000000 - 25000000 triệu
Công ty TNHH Core Search
Bắc Ninh
Mức lương: 20000000 - 30000000 triệu
Công ty CP ĐT Vinacco
Ninh Thuận
Mức lương: 12000000 - 15000000 triệu
1 2